Summit 2020 - Den Store Omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.

Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis klimamålene fra Paris-aftalen skal indfries og den danske regerings ambitioner om 70% CO2-reduktion inden 2030 og 100% CO2-neutralitet inden 2050 skal realiseres.

Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at de teknologiske fremskridt rummer nogle af løsningerne på en succesfuld grøn omstilling.

Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes bl.a. væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.

 

Altinget - Ny Kongensgade 10, 2. sal - 1472 - København K - summit@altinget.dk