Machine Learning

Uddannelsesmål 

Målet med kurset er at lære at forstå og bruge metoder inden for machine learning. Ved kursusafslutning vil deltagerne selv være i stand til at køre programmer samt at forstå, hvad der laves. Desuden vil deltagerne være i stand til at give meningsfulde fortolkninger af resultaterne. Metodernes begrænsninger og svagheder vil også være en del af indholdet. Vi ser både på skadebeløb og skadefrekvenser.    

 

 

HOVEDEMNER

 

Dag 1

Splines, Lasso og ridge regression, Lineære additive modeller, Generaliserede lineære modeller, Projection pursuit, Neurale nætverk samt MARS (Multivariate Adaptive Regression splines)    

 

Dag 2

Regressionstrær. Enkle træer (CART) samt boosting og random forests.

 

Dag 3

Klassifikation. Klassisk lineær klassifikation inklusiv logistisk klassifikation. Neurale netværk, CART, random forest og boosting Muligvis også SVM (Support Vector Machines).    

 

 

Hvornår 

Kurset består af tre undervisningsdage den 6. - 8. marts 2019 fra kl. 09:00 - 16:00.

 

Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V.

 

Underviser 

Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

 

Faglige forudsætninger/forberedelse 

Der vil blive en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er en nødvendighed.    

 

Forløb

Det bliver en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder.

 

Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.

 

Pris: 8.500 kr. (der opkræves ingen moms)    

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30. 

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen. 

Tilmeldingsfrist: 19. februar 2019. 

Den danske Aktuarforening - c/o Konella, Nærun Hovedgade 52 - 2850 - Nærum - 27142044 - kursus@aktuarforeningen.dk